System kursów

Nasz system kursów jest oparty na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i zawiera następujące poziomy:
- Poziom 1, 2 i 3 ESOKJ A1, A2, i B1
- Poziom 4 / 4A ESOKJ B2.1
- Kurs DSH ESOKJ B2 / C1
- Poziom dla zaawansowanych ESOKJ C2

Oferujemy poza kursami języka niemieckiego również dodatkowe zajęcia, jak na przyklad: - gramatykę - rozumienie ze słuchu i konwersację

tl_files/bilder/artikel/studenten/stufen-1-2-und-3.jpg