Zapis

 
warunki brania udziału pdL (tylko wersja niemiecka) PDF PDF
 
   
pdL-Flyer (D – F – SP – GB)
2015  
 
   
wniosek zapisowy (tylko wersja niemiecka)
Jeśli Państwo posiadają wizę na pobyt w Niemczech
PDF  
wniosek o wizę (tylko wersja niemiecka)
Jeśli Państwo chcą złożyć wniosek o wizę...
PDF
Informacje o złożeniu wniosku o wizę (tylko wersja niemiecka)
PDF
     
Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego stopńie od A1 do B2 (tylko wersja niemiecka)
PDF